Skip to content

Actualitzar Podem,
aprofundir el canvi.

La convocatòria de la II Assemblea Ciutadana Valenciana per al pròxim 14 de maig obri un procés de debat intern per a renovar Podem. És en aquest context que fem una crida a totes les activistes per a dissenyar el Podem que necessitem per al país que volem.

En els darrers dos anys Podem ha jugat un paper determinant per a desallotjar al PP del govern de la Generalitat i de molts dels nostres ajuntaments. Amb el Pacte del Botànic hem fet passos importants per atendre algunes de les necessitats socials més urgents de la gent.

Tot i així les forces del canvi no hem acumulat encara el suport suficient per a escometre les transformacions fonamentals que requereix el país. Aquest és el repte que ha d’afrontar Podem: aprofundir el canvi que ja s’ha iniciat en algunes institucions, redoblant els esforços i augmentant la nostra exigència en la implementació de polítiques valentes que revertisquen el model de país construït durant dècades pel Partit Popular.

Per abordar aquests reptes Podem no pot jugar un paper testimonial en el canvi valencià, hem de ser catalitzador i garants en la construcció d’un nou país al nostre territori.

Partim d’un diagnòstic comú, d’una banda, durant els darrers dos anys l’espai polític de Podem ha anat encollint-se almenys per tres factors: la invisibilització del treball institucional, el debilitament de la participació interna i la manca d’una política de moviment que enfortisca la societat civil organitzada i la connexió amb ella. D’altra banda, a més del buidament dels cercles i del fet que estem perdent a part important de la militància, hem assistit a una degradació dels òrgans de representació amb la dissolució de la Comissió de Garanties Democràtiques, un Consell Ciutadà poc operatiu, un Consell Coordinador centralitzador de les decisions polítiques i una Secretaria General amb un poder excessiu.

Per tot això, volem desenvolupar un projecte polític alternatiu per a Podem i començar a cercar acords entorn a unes línies generals sobre les quals construir-ho amb totes i tots:

  1. Cal arrelar Podem al territori, valencianitzar-lo, fer-nos presents a cada poble i a cada barri, de nord a sud. Hem d’invertir la lògica dominant al si de l’organització en els darrers dos anys per dotar de recursos i capacitat de decisió als municipis. Tenim que guanyar en proximitat, Podem ha de tindre el rostre dels centenars de persones que hi participem.
  2. És necessari construir un Podem feminista, que aposte radicalment per la igualtat entre homes i dones, i que construïsca una organització més participativa, diversa i sostenible on posem les cures en el centre.
  3. Podem ha d’estar permanentment connectat a les necessitats socials del nostre poble. Cal fer el treball institucional d’una manera substancialment diferent dels partits tradicionals i dedicar tots els esforços possibles a impulsar moviment popular. Hem de disputar la quotidianitat, hem de dur la política al dia a dia de la gent.
  4. Per estar presents al dia a dia de la nostra gent, cal fer polítiques des de les localitats, reivindicar el dret a la ciutat: el dret a tindre drets. Necessitem un Podem municipalista que treballe amb els municipis i els dote de recursos per fer política als llocs més pròxims a la gent.
  5. El sorgiment de Podem es va caracteritzar pel desbordament i l’autoorganització de la gent, com ho va ser també el 15M. Cal recuperar aquest impuls democràtic per construir una organització popular.

Al darrere d’aquesta crida hi ha moltes companyes que hem estat presents al llarg d’aquestos tres anys de Podem, però no estem totes les necessàries, ens falten moltes de les imprescindibles que s’han deixat la pell pel projecte.

Fins ara la nostra organització ha estat engrescada en les dinàmiques institucionals i en les curses electorals. La major part de les persones que formem part ni tan sols ens coneixem o no hem disposat dels suficients espais per a tindre un debat polític constructiu.

És per això que volem engegar un procés que ens permeta reunir-nos a totes i participar juntes democràticament en l’elaboració d’uns nous documents i d’una candidatura plural i diversa per renovar i actualitzar la nostra eina política.

Difon aquesta crida i suma’t al projecte, tenim molt a aportar i molt que canviar.

Actualitzem Podem per aprofundir el canvi valencià.