Skip to content

Conclusions de les I Trobades cap a l’Assemblea Ciutadana Valenciana de Podem

 1. Aprofundir el canvi és l’espai des d’on anem a impulsar un procés obert i participatiu per a elaborar entre totes uns documents i una candidatura al Consell Ciutadà Autonòmic.
 2. Apostem per un procés col·lectiu i autònom que no vol enquadrar-se ni repetir la divisió produïda a nivell estatal entre els diferents corrents; apostem per un debat d’idees i per un procés sa i constructiu.
 3. L’espai que estem construint vol confluir amb totes aquelles iniciatives amb les quals tenim l’objectiu comú de renovar Podem i una metodologia de treball oberta i participativa.
 4. Algunes de les apostes polítiques clau per a aprofundir el canvi:

  

Relació amb el govern valencià

 • Podem ha de ser el motor que amplie el canvi polític al País Valencià, per a açò ha de tenir perfil propi i un full de ruta alternatiu a l’actual, la pregunta no és si entrem o no al Consell, la pregunta és com i on li som més útils a la gent.
 • El pacte del botànic és un acord de mínims, és imprescindible aprofundir el canvi, fa falta plantejar polítiques concretes i situar en l’agenda política i social algunes de les principals demandes populars que s’han anat expressant en els últims anys: auditoria ciutadana del deute, renda pública, la defensa dels comuns, la intervenció pública contra els abusos del sistema financer i l’oligopoli elèctric, la transició energètica, la lluita contra la precarietat.
 • Hi ha un gran desconeixement per part de la ciutadania tant del contingut com del compliment del Pacte del Botànic. Per açò seria necessari establir espais per a visibilizar, analitzar i avaluar el compliment d’aquest acord, així com per a decidir col·lectivament les noves línies estratègiques a seguir. Cap decisió en els passadissos dels Corts.
 • Aprofundir en la vertebració territorial, necessitem un Podem més arrelat al territori, que recolze i es coordine políticament amb les diferents estructures locals de l’organització.

 

Relació amb els moviments socials

 • Podem va nàixer com una eina per a posar les institucions al servei de la gent, és hora derepensar i tornar a recuperar la massa crítica que va eclosionar en el 15 M, fa falta situar com a prioritari la construcció de Moviment Popular, la mobilització i el treball en els temps i espais quotidians de la gent.
 • És necessari recuperar el teixit associatiu en els barris, treballar de manera simbiòtica amb les associacions, col·lectius i moviments socials.

 


 

Noves dinàmiques de socialització de cures

 • Podem s’ha de definir com a feminista, tant en les seues polítiques cap a fora, incorporant les reivindicacions del moviment feminista, com en la seua organització a la interna.
 • La confecció d’un document de feminismes, que es vote en igualtat de condicions, és fonamental perquè s’aprofundisca en la despatriarcatlizació de l’organització en el nostre territori.
 • És fonamental facilitar les formes i els canals de participació per a les dones establint plans i protocols necessaris per a la transversalització de gènere i que situe les cures, la conciliació i el respecte com una part irrenunciable en l’organització.
 • La paritat de sexes com a principi polític, organitzatiu i ètic en tots els nivells de l’organització. Respectar la democràcia paritària en tots els òrgans i processos de presa de decisions de l’organització, especialment en les confluències amb altres forces polítiques.

 

Eleccions de 2019 i municipalisme

 • Un Podem construït des d’allò municipal, com a principal espai d’acció política, amb autonomia política i econòmica. Una organització que done suport als regidors i regidores de les candidatures municipalistes vinculades a Podem.
 • Apostar per un treball en xarxa que establisca connexions entre tots els agents de l’organització.
 • Per a decidir, col·lectivament, les línies polítiques cap al municipalisme de Podem, cercar suport en l’experiència de les nostres regidores i regidors que s’han hagut d’enfrontar, sense experiència i quasi sense ajuda alguna a la tasca de, o bé governar, o ben estar en l’oposició en municipis de tot el país.